De Neurenberger rassenwetten: Het fascistische beleid van de nazi’s

De Neurenberger rassenwetten

De Neurenberger rassenwetten waren een van de eerste wetten die door de nazi’s werden aangenomen. Ze bestonden uit veertien verschillende decreten en vormden de basis voor het rassenbeleid van de nazi’s. De wet was bedoeld om de invloed van “niet-Ariërs” in de Duitse samenleving te beperken en rassenvermenging tussen Ariërs en niet-Ariërs te voorkomen.

Joden in nazi-Duitsland werden geconfronteerd met vele vormen van discriminatie. Ze mochten bijvoorbeeld niet trouwen met een Duitser van zuiver bloed en moesten van de regering afstand doen van hun nationaliteit als ze een kans wilden maken om te overleven tijdens de Holocaust. Toen het antisemitisme een niveau bereikte dat elke Jood had kunnen bereiken. De meeste Duitsers toonden medelijden en deden er niets aan, terwijl anderen eraan deelnamen of alleen maar wegkeken uit puur eigenbelang. Maar alle betrokkenen moesten weten dat wat er daarna gebeurde grotendeels aan hen te danken zou zijn, omdat ze ontelbare levens hadden gered.

De Joden onder Hitlers bewind waren niet alleen slachtoffers, maar deze mensen werden helden met hun moed, ondanks het feit dat ze bij elke stap werden klaargestoomd voor hun eigen vernietiging.

Aanleiding

Hitler richtte zich tot de Joden nadat hij aan de macht was gekomen, en het duurde niet lang voordat zij het doelwit werden van discriminatie. De eerste antisemitische actie van de nazi’s vond plaats op 1 april – de eerste van elke maand (natuurlijk). Deze nazi-boycot riep op tot het boycotten van alle Joodse bedrijven in heel Duitsland onder de strafwet. Er waren echter niet veel mensen die precies wisten wat iemand Joods maakte of niet in die tijd in de geschiedenis, dus uiteindelijk werden deze wetten ingewikkelder met andere dingen die eraan werden toegevoegd, zoals het huwelijk tussen Duitse burgers (of iemand in hun land). Waardoor deze personen strafbaar werden als ze schuldig werden bevonden, omdat beide soorten nu onder één categorie konden vallen.

De joden in Duitsland

De Joden die na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland woonden, waren volledig geïntegreerd, spraken zeer goed Duits en hadden ingesleten gewoonten. Deze Joden waren geenszins religieus, hoewel velen ooit voor hun land hadden gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Neurenberger rassenwetten

De Neurenberger rassenwetten werden in 1935 ingevoerd tijdens de jaarlijkse demonstratie van Hitlers nazipartij. Deze wetten verhinderden Duitse Joden om enige vorm van overheidssteun te krijgen, dwongen een scheiding af tussen hen en Ariërs door hen alle politieke rechten te ontnemen (inclusief stemrecht), verboden interraciale huwelijken en verboden ook seksuele relaties tussen iedereen met “Joods bloed” ets. Deze beperkingen werden gedurende de hele periode alleen maar erger voordat ze uiteindelijk werden ingetrokken op 20 september 1945 nadat Geallieerde troepen de controle over Duitsland hadden overgenomen.

Indeling

De Duitse Neurenberger wetten waren een reeks antisemitische decreten die de Joden in nazi-Duitsland discrimineerden. Het classificatiesysteem bepaalde iemands Joodse status op basis van het niveau waarop een grootouder als zodanig was geclassificeerd. Drie of vier Joodse voorouders kwalificeerden je voor deze classificatie, terwijl minder voorouders een “intermediërende” persoon van je maakten Mensen kwamen er onverwacht achter dat zij als Jood waren bestempeld na te zijn gecontroleerd volgens deze voorschriften; maar er is vandaag de dag geen enkele manier bekend over hoeveel hybriden er bestonden tijdens Hitler’s bewind omdat sommige zigeuners en Donkelaurs ook in deze categorie kunnen zijn gevallen zonder het zelf te weten.

Gevolgen

Wetten die in 1935 en 1938 door de Duitse regering werden uitgevaardigd, zorgden ervoor dat veel Joden hun baan verloren. Ze mochten bepaalde beroepen niet uitoefenen, noch mochten ze buiten de steden reizen zonder toezicht van nazi-ambtenaren (vooral na 1936). Het Olympisch Comité versoepelde deze wetten voor één jaar uit respect voor andere naties tijdens de Olympische Spelen die in diezelfde periode plaatsvonden; dit haalde echter weinig uit, want toen op 4 juni 1937 de Tweede Wereldoorlog weer begon en 1939 als een naderende stormwolk boven Duitsland opdoemde, werden alle beperkingen tegen Joodse burgers nog strenger dan voorheen – maar slechts tot Hitlers zelfmoord op de Paulusberg.

Gevolgen buiten Duitsland

De Nazi’s maakten hun eigen versies van de Neurenberg wetten, die werden ingevoerd in alle landen waar ze bezet waren. Deze wetten dienden om Joden en Roma die onder Nazi-regime leefden te ontmenselijken door hen het Duitse staatsburgerschap te ontnemen zonder enige kans op beroep of uitleg waarom deze mensen zulke belangrijke rechten als stemrecht zouden moeten verliezen (Ryback).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.