De Tweede Wereldoorlog: hoe het allemaal begon

hitler ww2

De Tweede Wereldoorlog was een van de gruwelijkste oorlogen uit de geschiedenis. Hij begon met de invasie van Polen door Nazi-Duitsland, en uiteindelijk waren er meer dan 100 miljoen militairen bij betrokken. De oorlog eindigde met een overwinning van de Geallieerden op de As-mogendheden, die miljoenen levens kostte.

De Tweede Wereldoorlog is voor de meesten van u een bekend onderwerp. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over wat de rol van Engeland in deze grote periode van de geschiedenis was? En hoe speelde Afrika een rol in al die waanzin tijdens de grootste strijd tussen goed en kwaad die ooit in Europa en Azië is gevoerd ? Wat waren de economische gevolgen nadat zo’n catastrofe onze wereldbevolking trof ?

Engeland in de oorlog

Engeland stuurde zijn bommenwerpers op de Duitse wapenfabriek af en verloor 700 vliegtuigen met gemiddeld zeven man aan boord. Naar verluidt raakte slechts 1 op de 4 bommen zijn doel, maar ze waren in staat om meer dan 2 miljoen pond aan explosieven te droppen alvorens naar huis terug te keren voor wat welverdiende rust; deze aanval kwam Engeland duur te staan, omdat de productie met minder dan 6% was gedaald.

Er werden nieuwe bommenwerpers ontworpen. Ze konden grotere bommen dragen en hadden minder mensen nodig om ze te vliegen, zodat de Britten niet langer economische of militaire doelen aanvielen, maar in plaats daarvan grote Duitse steden. Dit was een van de eerste oorlogen waarin burgers in groten getale werden gedood, omdat het niet meer zomaar een doelwit was; zij waren een integraal onderdeel van het succes van bombardementen geworden doordat zij rechtstreeks op hun huizen werden gericht met explosieven die waren vastgebonden in vliegende machines die bekend stonden als “bommenwerpers”.

De Battle of Britain was een grote luchtslag die in 1940 plaatsvond tussen Engeland en Duitsland. De Duitsers wilden de Britse eilanden veroveren met hun bliksemoorlogsstrategie, maar ze hadden geen succes want uiteindelijk stortten slechts 240 Duitse vliegtuigen 177 Engelse neer dankzij dappere verzetsstrijders zoals Winston Churchill die zei: “We zullen ons nooit overgeven.”

Politiek

Het akkoord van München was het begin van verzoening. De geallieerden wilden oorlog voorkomen, dus susten ze Duitsland door steeds concessies te doen en met het land te onderhandelen, zodat er niet nog een grote internationale crisis zou uitbreken nadat de Eerste Wereldoorlog negen jaar geleden net was afgelopen. Maar dit werkte alleen maar averechts toen de nazi-troepen toch Polen binnenmarcheerden.

Het is betwistbaar of het Verdrag van Versailles een succesvolle diplomatieke zet was of niet. Het stond Duitsland toe gebieden te bezetten waar meer dan 50% Duits sprak, maar het maakte pas een einde aan hun verzoeningspolitiek toen zij 5 maanden later Polen binnenvielen en de oorlog verklaarden aan alle Geallieerde mogendheden.

Economie

De oorlog veranderde ook veel dingen in de economie van andere landen. Nederland wilde weer neutraal blijven, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hen beloofd dat Duitsland hen deze keer zou vrijwaren als ze maar gebruikt konden worden voor hun invasie in Frankrijk en België. Die honger veroorzaakte in deze twee naties nadat Amerika wapens leverde (winst).

Het Duitse volk zat niet stil gedurende deze tijd. Ze bleven groots werk produceren, maar het ontbrak hen vaak aan geld voor ontwikkeling en publicatie. Deels vanwege hun geldgebrek door de moeilijke economische omstandigheden, en bovendien verloren ze veel veldslagen tegen andere landen zoals Engeland, die op een bepaald moment in de geschiedenis een sterker leger hadden dan zij (voorbeelden zijn El Alamein en Stalingrad). Toen Duitsland zich uiteindelijk overgaf na alle verliezen die zwaar op hen wogen, werd een eerlijker vrede bereikt dan wat Versailles had aangeboden. Ook al waren er enkele aspecten die moesten worden herzien, zoals de harde herstelbetalingen die werden opgelegd aan de natiestaten, vooral die welke economisch het zwaarst waren getroffen.

El Alamein

Italië, een bondgenoot van Duitsland stuurde troepen naar Noord-Afrika in 1940. Toen de Britten erheen trokken om hen tegen te houden, behaalden zij enkele overwinningen, maar kort daarna stuurde Hitler versterkingen en in 1942 had hij de Geallieerden tot diep in Egypte teruggedreven, waar zij zich vestigden in El Alamein, niet ver van Alexandrië, op een positie die bekend stond als Alam Halfa Ridge – codenaam “Station 631”. De Italianen hadden geen voorraden meer en werden naar huis gestuurd met achterlating van de Duitsers die te laat kwamen voor enig militair voordeel zodat dit deel zou eindigen in een andere bloedige patstelling terwijl de aanvoerlijnen steeds meer onder druk kwamen te staan totdat Rommel doorbrak met zijn Tijger Tanks en zo de Pantser Oorlogsvoering voor eens en altijd redde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.